Choď na obsah Choď na menu
 


Mariánska čelaď

20. 11. 2010

 

Obrázok

 

Mariánska Čelaď (Máriacalád) je dnes už iba ruina kláštora, patriaca do katastra obce Velké Lovce. Nachádza sa tu nálezisko z doby bronzovej. Po prvý raz sa spomína v roku 1210, kedy tu stála kaplnka. Kedysi bol na tomto mieste paulínsky kostol a velký kláštor. Do zrušenia paulínskeho rádu rozkvital ako posvätné miesto. Rok založenia kláštora v Mariánskej Čeladi nie je istý. V roku 1512 darovali Žigmund z Levíc a jeho svokor František Haraszty pozemky paulínom v Lóte, v Belegu a Hronskej Mikule. Založenie kláštora potvrdil kráľ Ľudovít II. v roku 1517. V listine sa nachádza Mariánska Čelad pod menom Zala. Prídavné meno „Mariánska„ je z neskoršieho pôvodu a pochádza z doby, ked už bol chrám a kláštor zasvätený cti Panny Márie. Paulíni, tak pátri ako aj frátri, bývali v tomto kláštore asi 268 rokov, slúžiac Bohu, vede, hospodárstvu i ľudom. Posledná provinčná kapitula rehole paulínov v Uhorsku sa tiež konala na Mariánskej čeladi. Bolo to dňa 29.mája 1785. Rozhodovalo sa na nej o sporných otázkach povinnosti nosenia brady a fúzov. Jednali tiež o jednotnom rehoľnom obleku, nakoľko mladí rehoľníci zanedbávali tieto dávne predpisy. Tento problém sa riešil už dlhšiu dobu.

Sťažnosti a rokovania medzi Rímom a predstavenstvom rehole trvali od r. 1755-1757. Na poslednej kapitule bolo vydané prísne nariadenie , aby sa fúzy a brada nosili ďalej a aby sa členovia rehole odievali jednotným rúchom. Kláštor v Máriačaláde mal vtedy knižnicu s 1184 zväzkami, ktorých hodnota bola odhadnutá podľa vtedajšej meny na 398 zlatých. Počas nebezpečenstva slúžil ako ochrana pre ľudí a v čase mieru ako svätyna.

 

Obrázok

 

Zdarnému rozvoju kláštora zasadil smrteľnú ranu dekrét cisára Jozefa II., ktorým zrušil dňa 7.februára 1786 rehoľu pavlínov v Uhorsku. Medzi mníchmi kláštora žili aj dvaja členovia ,, Bernolákovho učeného towarišstva" – Alojz Pucsek a dp. Július Dvořák, korý bol prvým farárom v našej obci v r. 1787-1795. Pucsek Jakub tiež pôsobil v našej farnosti v rokoch 1798-1812. V obci zomrel a bol tu i pochovaný. Archív kláštora bol po zrušení rádu paulínov zakopaný v tzv. Klokočovom jarku (v lese smerom na dedinku). Tam bol v 19.storočí nájdený a uložený v archívoch vo Viedni. Otcovia pavlíni sa do kláštora už nikdy nevrátili. Počas nebezpečenstva slúžil ako ochrana pre ľudí a v čase mieru ako svätyna. Dvojvežový kostol, ktorý je podobný tomu v Marianke, bol počas vojny poškodený tak, že zanikol. Časti kláštora zdevastovali, keď ho používali ako sklad obilia a ako ovčinec. Pod kláštorom sa zachovala bohatá sieť únikových chodieb, ktoré sa využívali počas vojen s Turkami. Časť z nich preskúmali ľudia z okolia.Nebezpečnú trasu prešli s biolampou, no pre tažký vzduch sa po kilometri vrátili. Chodby boli pôvodne široké až štyri metre.

 

Obrázok


V roku 1970 bol kláštor vyhlásený za historickú pamiatku. Jeho správu prevzali pamiatkári a budova slúžila ako depozitár Okresného múzea v Nových Zámkoch. V roku 1972 sa podarilo získať finančné prostriedky a bola kompletne vymenená strecha – rezivo i krytina, aby sa zabránilo poškodzovaniu muriva. Budova bola uzatvorená, bola tam zabezpečená trvalá strážna služba.

 

Obrázok

 

V rokoch 1972-1977 sa každoročne v letných mesiacoch konal na Mariánskej čeladi ,,Festival mládežníckych klubov". Bývali to trojdňové podujatia venované športovej činnosti mládeže a kultúre. Od roku 1991 do r. 1997 sa v priestoroch Mariánskej Čelade každoročne konali počas letných prázdnin stretnutia kresťanskej mládeže. Prišiel však koniec roka 1989, ktorý priniesol zmenu politického systému. Budova kláštora a poľnohospodárska pôda boli vrámci reštitúcií prinavrátené pôvodným vlastníkom - cirkvi.

 

 

Obrázok

V súčasnosti je to vyhľadávané miesto, hlavne ľudmi z okolitých dedín, pre krásne prostredie, výhľad na najbližšie okolie i pre ticho. Mnohí ľudia sem však chodia len preto, aby zničili to, čo ešte nezničil čas. Hoci dnes kláštor chátra, ľudia si k nemu chodia oddýchnuť.

Stále je to však magické miesto v lese, kde nefungujú ani mobilné telefóny.

 

Obrázok

Zdroj:Internet,http://www.velkelovce.sk/obec-velke-lovce/marianska-celad/

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

nález - príbor

(Rera, 5. 3. 2016 12:40)

v roku 2002 som tam našiel príbor,jeden kus,je krásny,motív ryby